८६ वर्षांचा जपलेला जिव्हाळा

कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक कुटुंबासाठी

धनाबरोबर मनाचाही सांभाळ करणारी बँक

रायगड जिल्ह्यातील ISO 9001:2008 मान्यताप्राप्त एकमेव बँक

 


संपर्क

मुख्य कार्यालय
श्रेयस कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, महाड, जि. रायगड, ४०२३०१
श्री. दिनेश येरुणकर श्री. जगदीश कुळकर्णी
मॅनेजर (ऑपरेशन) मॅनेजर (बँकिंग)
दूरध्वनी : (०२१४५) २२२२३८ दूरध्वनी : (०२१४५) २२२३१६
मोबाईल नं. : ७७२००५४५२६

मोबाईल नं. : ७७२००५४५५०

श्री. यशवंत ओजाळे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दूरध्वनी : (०२१४५) २२४००८
मोबाईल नं. : ९४२२६९०४४६