विविध ठेव योजना

दिनांक १४-डिसेंबर-२०२३ पासून ठेवींवरील सुधारित व्याजदर आणि ठेव मुदत

ठेवीचा प्रकार

व्याजदर

सेव्हिंग ठेवी

2.50

स्पेशल सेव्हिंग स्कीम

4.00

विशेष आकर्षक ठेव योजना

 

कालावधी १०० दिवस

8

कालावधी ४०० दिवस

7.50

कालावधी ८०० दिवस

8

रिइन्व्हेस्टमेंट ठेवी

 

12 महिने ते 24 महिने

6.50

24 महिने ते 36 महिने

7.00

रिकरिंग ठेवी

 

12 महिने ते 24 महिने

6.50

25 महिने ते 36 महिने

7.00

मुदत ठेवी

 

15 दिवस ते 29 दिवस

3.00

30 दिवस ते 180 दिवस

4.50

181 दिवस ते 12 महिनेपर्यंत

5.50

12 महिनेवरील ते 24 महिने

7.00

24 महिनेवरील ते 36 महिने

7.50

36 महिनेवरील ते 60 महिने

7.00

60 महिन्यांवरील

7.00

15 लाख व त्यावरील 2 कोटींपर्यंत मुदत ठेवींकरिता (सिंगल रिसीट)

 

30 दिवस ते 180 दिवस

5.00

181 दिवस ते 12 महिनेपर्यंत

6.00

12 महिनेवरील ते 24 महिने

7.25

24 महिनेवरील ते 36 महिने

7.50

36 महिनेवरील ते 60 महिने

7.25

60 महिन्यांवरील

7.25

स्वल्पबचत

 

कालावधी 1 वर्षे

2.00

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढीव व्याजदर

0.50

या बँकेचे कर्मचारी व या बँकेचे निवृत्त कर्मचारी यांचेसाठी वाढीव व्याजदर

1.0